Welcome to Arfon Tennis Centre

LTC Tenis Arfon/LTC Tennis Arfon

Mae Canolfan Tenis Arfon yn cael ei reoli gan y gweithredydd Elena Julio. Mae cwmni tenis Byw'n iach yn rheoli’r holl agweddau o’r rhaglen hyfforddi, twrnament, tiwtora tenis a mentora’u tenis. Ein nod yw sicrhau bod digon o gyfleoedd i bobl chwarae yn fwy aml.

Mae croeso i bob gallu ac oedran ar ein rhaglen ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ar ein cyrtiau yn fuan.

I gysylltu ag un o’n tîm hyfforddi, ewch i’r dudalen cysylltu.

Diolch,
Elena Julio

 

Arfon Tennis Centre is managed by the Tennis Operator Elena Julio. Her tennis management company Byw'n Iach manages all aspects of a coaching programme, tournaments, tennis tutoring and coach mentoring. Our aim is to ensure that more people are able to play on a regular basis.

All abilities and ages are welcomed onto our programme and we look forward to seeing you on the tennis courts

To contact one of our coaching team, please go to the contacts page.

Many Thanks,

Elena Julio

 

 


How to find us

Arfon Tennis Centre
Ffordd Bethel
CAERNARFON
Gwynedd
LL55 1DU

Get directions