Welcome to Arfon Tennis Centre

LTC Tenis Arfon/LTC Tennis Arfon

Mae Canolfan Tenis Arfon yn cael ei reoli gan y gweithredydd Craig Stock. Mae cwmni tenis Craig yn rheoli’r holl agweddau o’r rhaglen hyfforddi, twrnament, tiwtora tenis a mentora’u tenis. Ein nod yw sicrhau bod digon o gyfleoedd i bobl chwarae yn fwy aml.

Nick Firth yw prif hyfforddwr y rhaglen. Mae Nick yn hyfforddwr brwdfrydig iawn gyda llawer o egni i roi tuag at bawb sydd eisiau cymryd rhan. Mae ei flynyddoedd o brofiad ar lefelau uchel ar draws y byd yn ddigon i roi chi, fel cleientiaid, profiad tenis gwych.

Mae croeso i bob gallu ac oedran ar ein rhaglen ac rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ar ein cyrtiau yn fuan.

I gysylltu ag un o’n tîm hyfforddi, ewch i’r dudalen cysylltu.

Diolch,
Craig Stock, Gweithredwr Tenis.

 

Arfon Tennis Centre is managed by the Tennis Operator Craig Stock. His tennis management company manages all aspects of a coaching programme, tournaments, tennis tutoring and coach mentoring. Our aim is to ensure that more people are able to play on a regular basis.

Callum Neil the Head Coach of the programme, is a highly energised coach with a huge amount of energy to give to all involved in tennis. His years of experience coaching at high levels across the world will ultimately give you as a client a great tennis experience.

All abilities and ages are welcomed onto our programme and we look forward to seeing you on the tennis courts

To contact one of our coaching team, please go to the contacts page.

Many Thanks,

Craig Stock, Tennis Operator

 

 

How to find us

Ffordd Bethel CAERNARFON Gwynedd LL55 1DU

 
 

Arfon Tennis Centre

Ffordd Bethel
CAERNARFON
Gwynedd
LL55 1DU

Get directions