Coaching

Mae LTC Tenis yn darparu cyfleoedd hyfforddi i bob oedran a galluoedd. Rydym yn cynnig hyfforddiant mewn gr┼Áp a hyfforddiant unigol.


Ein nod cyffredinol yw creu awyrgylch hwyl, sydd yn llawn egni, lle mae pawb yn teimlo’n gyfforddus i allu gwneud eu gorau glas. Ein nod gyda’r rhaglen fini ac iau yw cael cymaint o chwaraewyr ar y Garfan Sir Gogledd Cymru ac y gallwn. Ar y rhaglen i oedolion, ein nod yw cael chwaraewyr i gystadlu yn gymdeithasol ac felly yn symud ymlaen i gystadlu ar ran clwb.


Ein hyfforddwyr yw:


Gweithredwr Tenis: Craig Stock LTA Hyfforddwr Uwch Perfformiad Lefel 4 £33 yr awr (yn cynnwys ffi’r cwrt)
07879545259


Prif Hyfforddwr: Callum Neil LTA Hyfforddwr Lefel 4 £30 yr awr (yn cynnwys ffi’r cwrt)

07884322381

LTC Tennis provides coaching opportunities for all ages and abilities. We offer group coaching and private one to one lessons.

Our overall aim is to create a fun, energised environment where everyone feels comfortable to learn to become the best they can be. Our aim within the mini and junior programme is to get as many players on the North Wales County Squads as possible. The aim for the Adult programme is to get as many players competing socially and moving on to a club competition scene.

Our Coaches are:

Tennis Operator: Craig Stock LTA Level 4 Senior Performance Coach £33 p/h (Incl court fee)

07879545259

Head Coach: Callum Neil LTA Level 4 Senior Performance Coach £30 p/h (Incl court fee)

07884322381

 

We've found 13 courses

Dydd Llun Mini Coch 7-8 mlwydd oed/Monday Mini Red 7yrs to 8yrs

Age level: 7yrs to 8yrs

Skill level: Intermediate

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Mon 11 Sep - Mon 18 Dec 2017
 • 16:00 - 17:00
 • £5.00

Dydd Llun Mini Gwyrdd 9-10 mlwydd oed/Monday Mini Green 9yrs to 10 yrs (Gwahoddiad yn unig)

Age level: 9yrs (advanced) to 10yrs

Skill level: Intermediate

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Mon 11 Sep - Mon 18 Dec 2017
 • 17:00 - 18:00
 • £5.00

Dydd Mawrth Bach Coch 5-6 oed / Tuesday Mini Red 5-6yrs

Age level: 5yrs to 6yrs

Skill level: Beginner

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Tue 12 Sep - Tue 19 Dec 2017
 • 16:00 - 17:00
 • £5.00

Dechreuwyr Iau a Chanolradd Iau / Junior Beginner and Intermediate

Age level: 11yrs to 14yrs

Skill level: Beginner

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Tue 12 Sep - Tue 19 Dec 2017
 • 18:00 - 19:00
 • £5.00

Cardio Tenis Arfon / Adult Cardio Tennis

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Wed 13 Sep - Wed 20 Dec 2017
 • 09:00 - 10:00
 • £5.00

Adults Cardio Tennis

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Wed 20 Dec 2017
 • 09:00 - 10:00
 • £5.00

Dydd Mercher Mini Oren/Wednesday Mini Orange

Age level: 8yrs (advanced) to 9yrs

Skill level: Intermediate

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Wed 13 Sep - Wed 20 Dec 2017
 • 17:00 - 18:00
 • £5.00

Dydd Iau Mini Coch/Thursday Mini Reds

Age level: 7yrs to 8 yrs

Skill level: Beginner

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Thu 14 Sep - Thu 21 Dec 2017
 • 16:00 - 17:00
 • £5.00

Dydd lau Mini Gwyrdd 10-11 mlwydd oed/Thursday Mini Green 10-11 yrs

Age level: 10 yrs -11yrs Beginners

Skill level: Beginner

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Thu 14 Sep - Thu 21 Dec 2017
 • 17:00 - 18:00
 • £5.00

Dydd Iau Datblygiad Iau/Thursday Junior Development

Age level: 12 to 16yrs

Skill level: Advanced

Arfon Tennis Centre,
CAERNARFON, LL55 1DU

 • Thu 14 Sep - Thu 21 Dec 2017
 • 18:00 - 19:00
 • £5.00