Coaching

Mae LTC Tenis yn darparu cyfleoedd hyfforddi i bob oedran a galluoedd. Rydym yn cynnig hyfforddiant mewn gr┼Áp a hyfforddiant unigol.


Ein nod cyffredinol yw creu awyrgylch hwyl, sydd yn llawn egni, lle mae pawb yn teimlo’n gyfforddus i allu gwneud eu gorau glas. Ein nod gyda’r rhaglen fini ac iau yw cael cymaint o chwaraewyr ar y Garfan Sir Gogledd Cymru ac y gallwn. Ar y rhaglen i oedolion, ein nod yw cael chwaraewyr i gystadlu yn gymdeithasol ac felly yn symud ymlaen i gystadlu ar ran clwb.


Ein hyfforddwyr yw:


Gweithredwr Tenis: Craig Stock LTA Hyfforddwr Uwch Perfformiad Lefel 4 £33 yr awr (yn cynnwys ffi’r cwrt)
07879545259


Prif Hyfforddwr: Callum Neil LTA Hyfforddwr Lefel 4 £30 yr awr (yn cynnwys ffi’r cwrt)

07884322381

LTC Tennis provides coaching opportunities for all ages and abilities. We offer group coaching and private one to one lessons.

Our overall aim is to create a fun, energised environment where everyone feels comfortable to learn to become the best they can be. Our aim within the mini and junior programme is to get as many players on the North Wales County Squads as possible. The aim for the Adult programme is to get as many players competing socially and moving on to a club competition scene.

Our Coaches are:

Tennis Operator: Craig Stock LTA Level 4 Senior Performance Coach £33 p/h (Incl court fee)

07879545259

Head Coach: Callum Neil LTA Level 4 Senior Performance Coach £30 p/h (Incl court fee)

07884322381

 

We've found 5 courses

Dydd Iau Mini Coch/Thursday Mini Reds Copy 6

Arfon Tennis Centre, CAERNARFON, LL55 1DU

5yrs to 8 yrs

Course details

 • Thu 07 Jun - Thu 19 Jul 2018
 • 16:00 - 17:00
 • £5.00

Dydd lau Mini Gwyrdd 10-11 mlwydd oed/Thursday Mini Green 10-11 yrs Copy 3

Arfon Tennis Centre, CAERNARFON, LL55 1DU

10 yrs -11yrs Beginners

Course details

 • Thu 07 Jun - Thu 19 Jul 2018
 • 17:00 - 18:00
 • £5.00

Dydd Iau Datblygiad Iau/Thursday Junior Development Copy 7

Arfon Tennis Centre, CAERNARFON, LL55 1DU

12 to 16yrs

Skill level: Advanced

Course details

 • Thu 07 Jun - Thu 19 Jul 2018
 • 18:00 - 19:00
 • £5.00

Dydd Gwener Mini Coch/Friday Mini Red (Gwahoddiad yn unig) Copy 4

Arfon Tennis Centre, CAERNARFON, LL55 1DU

5yrs to 8 yrs

Course details

 • Fri 08 Jun - Fri 20 Jul 2018
 • 16:00 - 17:00
 • £5.00

Dydd Gwener Mini Oren/GwyrddFriday Mini Orange/Green Copy 1

Arfon Tennis Centre, CAERNARFON, LL55 1DU

8yrs to 10 yrs

Course details

 • Fri 08 Jun - Fri 20 Jul 2018
 • 17:00 - 18:00
 • £5.00