Membership

Members do not have to pay to book a court If playing with non members the guest fee should be paid.

Memberships run for 12 months from the time of registration and cover all your court costs. Each named member on couples and family membership can book a court once a day. Court bookings run to a maximum of 2 hours per members name.

Nid oes rhaid i aelodau dalu i chwarae.

Rhedir y cyfnod aelodaeth am 12 mis wedi dyddiad eich ymaelodi.  Mae pob aelod a gofrestrwyd yn cael bwcio cwrt unwaith bob dydd am gyfnod hyd at ddwy awr.

Membership Fees:                                                            Ffioedd Aelodaeth:

Adult (Individual) £60                                                    Oedolyn (Unigolyn) £60

Adult (Couple) £100                                                       Oedolyn (Cwpwl) £100

Family £120                                                                       Teulu £120

Student/Child/Unwaged £30                                         Myfyriwr/Plentyn/Heb gyflog £30

 

 

Please be aware when taking out a family or couples membership that the main contact will need to tick the box next to their own name  at the add member page to be included in the membership package.

Dalier sylw, wrth ddewis aelodaeth i’r teulu neu i gwpwl, mae angen i’r prif gyswllt dicio’r blwch cyferbyn â’i enw/ei henw er mwyn ychwanegu ei enw/ei henw i’r pecyn aelodaeth.

 

Memberships

Adult Membership/Aelodaeth Oedolyn

12 months membership

Single Full Adult Membership/Aelodaeth Oedolyn Sengl Lawn

Couple Membership/Aelodaeth Pâr

12 months membership

2 adults of the same house hold/2 oedolyn yn byw yn yr un cyfeiriad

Family Membership/Aelodaeth Teulu

12 months membership

Adults and children from the same household/Oedolion a phlant o'r un cartref

Student/Child/Unwaged Myfyriwr/Plentyn/Heb gyflog

12 months membership

Student/Child/Unwaged Myfyriwr/Plentyn/Heb gyflog

Eligibility: Proof may be required/Mae'n bosib y bydd angen prawf