Supporters / Cefnogwyr

Neath Tenns is grateful to individuals who have chosen to become patrons.  You may show your support for the club by becoming a patron for £50 a year and will be kept updated about developments at the club and receive an invitation to a patrons' evening every autumn.

Rydym yn ddiolchgar i'r rheiny sy'n noddwyr o'r clwb.  Gallwch ddangos eich cefnogaeth drwy noddi'r clwb am £50 y flwyddyn.  Byddwch yn derbyn newyddion am y clwb ac yn cael eich gwahodd i fynychu noson noddwyr yn yr hydref bob blwyddyn.

 

Please navigate to

- Thank you! - Diolch yn fawr!